[Przepisy tworzące system ocen zgodności] - Art. 3. - System oceny zgodności. - Dz.U.2021.1344 t.j. - OpenLEX

Art. 3. - [Przepisy tworzące system ocen zgodności] - System oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1344 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  3.  [Przepisy tworzące system ocen zgodności]

System oceny zgodności tworzą:

1)
przepisy określające zasadnicze i szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów;
2)
przepisy oraz normy określające działanie podmiotów uczestniczących w procesie oceny zgodności.