[Termin, od którego przysługuje świadczenie uzupełniające] - Art. 6. - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do... - Dz.U.2022.1006 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Termin, od którego przysługuje świadczenie uzupełniające] - Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1006 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  6.  [Termin, od którego przysługuje świadczenie uzupełniające]

Świadczenie uzupełniające przysługuje od miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.