Art. 37. - [Mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, korpusie chorążych i korpusie oficerów] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  37.  [Mianowanie na pierwszy stopień w korpusie podoficerów, korpusie chorążych i korpusie oficerów]

Pierwszy stopień w korpusie podoficerów, korpusie chorążych i korpusie oficerów nadaje się funkcjonariuszowi Straży Marszałkowskiej, który zdał egzamin odpowiednio na pierwszy stopień podoficerski, chorążego albo oficerski.