Art. 28. - [Obowiązek poddania się badaniom zleconym przez komisję lekarską] - Straż Marszałkowska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1729 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2023 r.
Art.  28.  [Obowiązek poddania się badaniom zleconym przez komisję lekarską]
1. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej jest obowiązany poddać się badaniom zleconym przez komisję lekarską, w tym również badaniom specjalistycznym, psychologicznym i dodatkowym.
2. 
W przypadku gdy przeprowadzone badania i zgromadzona dokumentacja nie pozwalają na wydanie orzeczenia, funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej może zostać skierowany na obserwację w podmiocie leczniczym, jeżeli wyraża na to zgodę.
3. 
Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej może być również poddany badaniom psychofizjologicznym.