Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.3.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1919 r.

DEKRET
o stowarzyszeniach.

Wobec konieczności natychmiastowego uregulowania sprawy rejestracji stowarzyszeń i związków zarządzam co następuje:
Art.  1.

Rejestrację stowarzyszeń i związków, podlegających postanowieniom tymczasowych przepisów o stowarzyszeniach i związkach z d. 4/17 marca 1906 r., wykonywać ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Art.  2.

Do czasu wydania w drodze ustawodawczej prawa o stowarzyszeniach i związkach, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych kierować się będzie przepisami tymczasowemi z 4/17 marca 1906 r. ze zmianami wynikającemi z niniejszego dekretu.

Art.  3.

Uchyla się moc obowiązującą artykułów 13, 14, 15, 16, 37, 38, 39, 40 przepisów tymczasowych z d. 4/17 marca 1906 roku.

Art.  4.

Podania o wciągnięcie do rejestru stowarzyszeń i związków mogą być składane bądź bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, bądź do miejscowych państwowych urzędów administracyjnych, które to urzędy winny złożone podania bez zwłoki przedkładać Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Art.  5.

Stowarzyszenia i związki, które powstały przed wydaniem niniejszego dekretu, powinny w przeciągu miesiąca od daty ogłoszenia niniejszego dekretu przedłożyć miejscowym państwowym urzędom administracyjnym wiadomości wymagane w artykułach 18, 21, 31, 32 przepisów tymczasowych z d. 4/17 marca 1906 roku.

Art.  6.

Upoważnia się Ministra Spraw Wewnętrznych do przekazywania według swego uznania prawa rejestracji stowarzyszeń i związków miejscowym władzom administracyjnym.

Art.  7.

Przepisy sprzeczne z niniejszym dekretem tracą moc obowiązującą.

Art.  8.

Minister Spraw Wewnętrznych wyda przepisy wykonawcze do niniejszego dekretu.

Dan w Warszawie, dnia 3 stycznia 1919 r.