Nowość Art. 6. - [Przepisy określające organizację wewnętrzną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  6.  [Przepisy określające organizację wewnętrzną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego]

Organizację wewnętrzną Kościoła określa Zasadnicze Prawo Wewnętrzne.