Nowość Art. 46. - [Wykaz jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu wejścia w życie ustawy] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  46.  [Wykaz jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w dniu wejścia w życie ustawy]

Wykaz jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi w dniu wejścia w życie ustawy stanowi załącznik do ustawy.