Nowość Art. 2. - [Samodzielność i niezależność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  2.  [Samodzielność i niezależność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego]

Kościół jest samodzielny i niezależny od jakiejkolwiek pozakrajowej władzy duchownej i świeckiej.