Nowość Art. 19. - [Wyższe szkoły teologiczne] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  19.  [Wyższe szkoły teologiczne]
1. 
Kościołowi przysługuje prawo tworzenia i prowadzenia wyższych szkół teologicznych.
2. 
Poręcza się Kościołowi prawo do kształcenia w zakresie teologii ewangelickiej w samodzielnej jednostce naukowo-dydaktycznej w ramach Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.