Nowość Art. 15. - [Nauczanie religii] - Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.509 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2023 r.
Art.  15.  [Nauczanie religii]
1. 
Kościół prowadzi konfesyjne nauczanie religii na zasadach określonych przez właściwą władzę kościelną.
2. 
Nauczanie religii w szkołach publicznych regulują odrębne przepisy.