[Wejście w życie] - Art. 35. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 35. - [Wejście w życie] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  35. [Wejście w życie]

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy prawne w przedmiotach, unormowanych ustawą niniejszą.