Art. 34. - [Minister odpowiedzialny za wykonanie ustawy] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  34. 4 [Minister odpowiedzialny za wykonanie ustawy]

 Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z interesowanymi ministrami.

4 Art. 34 zmieniony przez art. II pkt 4 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.1945.48.273) z dniem 1 stycznia 1946 r.