Art. 24. - [Opłaty pocztowe za korespondencję urzędową władz i urzędów Karaimskiego Związku Religijnego] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  24. [Opłaty pocztowe za korespondencję urzędową władz i urzędów Karaimskiego Związku Religijnego]

 Sprawę opłat pocztowych za korespondencję urzędową władz i urzędów Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej normują powszechnie obowiązujące pocztowe przepisy prawne.