Art. 23. - [Zatwierdzanie opłat za dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy Karaimskiego Związku Religijnego] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  23. 3 [Zatwierdzanie opłat za dokumenty i zaświadczenia wydawane przez organy Karaimskiego Związku Religijnego]

 Opłaty za dokumenty i zaświadczenia, wydawane przez organy Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają zatwierdzeniu właściwych ministrów.

3 Art. 23 zmieniony przez art. II pkt 4 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.1945.48.273) z dniem 1 stycznia 1946 r.