Art. 22. - [Język polski jako język urzędowy w relacjach między Karaimskim Związkiem Religijnym a władzami państwowymi i samorządowymi] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  22. [Język polski jako język urzędowy w relacjach między Karaimskim Związkiem Religijnym a władzami państwowymi i samorządowymi]

Władze i urzędy duchowne posługują się językiem polskim, jako urzędowym, w stosunku z władzami i urzędami państwowemi i samorządowemi oraz osobami lub instytucjami, zwracającemi się do nich w języku polskim.