[Pomoc władz państwowych udzielana władzom i urzędom Karaimskiego Związku Religijnego] - Art. 21. - Stosunek Państwa do... - Dz.U.1936.30.241 - OpenLEX

Art. 21. - [Pomoc władz państwowych udzielana władzom i urzędom Karaimskiego Związku Religijnego] - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  21. [Pomoc władz państwowych udzielana władzom i urzędom Karaimskiego Związku Religijnego]

Władze państwowe udzielają pomocy władzom i urzędom Karaimskiego Związku Religijnego przy wykonywaniu ich zarządzeń: 1) w razie zawieszenia duchownego w czynnościach lub złożenia go z urzędu, 2) we wszystkich innych przypadkach, przewidzianych przez prawo obowiązujące.