Art. 10. - Stosunek Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.30.241

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1946 r.
Art.  10. 1

 (uchylony).

1 Art. 10 uchylony przez art. II pkt 3 dekretu z dnia 25 września 1945 r. Przepisy wprowadzające prawo małżeńskie (Dz.U.1945.48.271) z dniem 1 stycznia 1946 r.