Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.45.276

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH
z dnia 21 maja 1921 r.
o stosowaniu w roku 1921 postanowień ustawy z dn. 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz.

Na mocy art. 4 ustawy z dn. 18 czerwca 1919 r. w przedmiocie dzierżawy łąk i sprzedaży pasz (Dz. Pr. P. P. z r. 1919 № 50 poz. 326) postanawiam:
Ustawa z dn. 18 czerwca 1919 r. ma mieć zastosowanie w bieżącym roku 1921 na obszarze Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego, Łódzkiego i Warszawskiego oraz na obszarze b. zaboru austrjackiego.