§ 4. - Stosowanie równoważnych norm czasu pracy w niektórych jednostkach i organizacjach lotnictwa cywilnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1980.16.60

Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 1980 r.
§  4.
1.
Normę czasu pracy ustaloną na okres rozliczeniowy zmniejsza się w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy o taką liczbę godzin, jaka wynika z pomnożenia 8 godzin (w sobotę lub wyznaczony w zamian niej inny dzień - 6 godzin) przez liczbę pełnych dni nieobecności.
2.
Po każdym okresie pracy w systemie równoważnych norm czasu pracy, trwającym co najmniej 8 godzin bez przerwy, powinien nastąpić okres odpoczynku. Odpoczynek powinien trwać:
1)
w miejscu zamieszkania pracownika - co najmniej tyle godzin, ile trwała poprzedzająca nieprzerwana praca, nie mniej jednak niż 10 godzin,
2)
poza miejscem zamieszkania pracownika - co najmniej połowę czasu pracy poprzedzającego odpoczynek.
3.
Pracownik zatrudniony w systemie równoważnych norm czasu pracy ma prawo korzystać co najmniej raz w okresie tygodnia z 24-godzinnego czasu wolnego od pracy, przy czym wypoczynek taki powinien raz na trzy tygodnie przypadać w niedzielę.