Stosowanie na niektórych terytoriach brytyjskich konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.15.110

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 marca 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 31 stycznia 1938 r.
w sprawie stosowania na niektórych terytoriach brytyjskich konwencji z dnia 30 marca 1931 r. o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych.

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarza Generalnego Ligi Narodów, że w wykonaniu postanowień art. 8 konwencji o sposobie opodatkowania obcokrajowych pojazdów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 marca 1931 r. wraz z protokołem dodatkowym i załącznikiem (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 98, poz. 900), Rząd Brytyjski zakomunikował Sekretarzowi Generalnemu Ligi Narodów w dniu 6 listopada 1937 r., że zamierza stosować powyższą konwencję na terytoriach następujących:
Osady Cieśninowe

Sfederowane Państwa Malajskie:

Perak

Selangor

Negri Sembilan

Pahang

Niesfederowane Państwa Malajskie:

Johore

Kedah

Kelantan

Trengganu

Perlis