Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.9.99

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 23 marca 1971 r.
w sprawie stosowania do Wysp Bahama Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 3 lit. e i artykułem 34 lit. b Konwencji dotyczącej Światowej Organizacji Meteorologicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 11 października 1947 r. (Dz. U. z 1951 r. Nr 11, poz. 85 i Dz. U. z 1962 r. Nr 48, poz. 236), Rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki powiadomił notą z dnia 10 sierpnia 1970 r., iż otrzymał w dniu 24 czerwca 1970 r. notę Rządu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii informującą o stosowaniu postanowień wymienionej konwencji do Wysp Bahama.
Powyższa konwencja weszła w życie w stosunku do Wysp Bahama dnia 24 czerwca 1970 r.