§ 5. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2020.572 - OpenLEX

§ 5. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.572

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  5. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.