§ 2. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. - Dz.U.2020.572 - OpenLEX

§ 2. - Stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.572

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 kwietnia 2020 r.
§  2. 
Ustala się stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych dla poszczególnych grup uposażenia, które są określone w załączniku do rozporządzenia.