Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. - Dz.U.2022.2105 - OpenLEX

Stawki płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2105

Akt utracił moc
Wersja od: 14 października 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 października 2022 r.
w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1775) zarządza się, co następuje:
Stawka płatności związanych do powierzchni upraw za 2022 r. wynosi w przypadku płatności do:
1)
roślin strączkowych na ziarno - 673,50 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
2)
roślin pastewnych - 515,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
3)
ziemniaków skrobiowych - 1761,46 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
4)
buraków cukrowych - 1806,58 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
5)
pomidorów - 3601,68 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
6)
chmielu - 2257,46 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
7)
truskawek - 1575,39 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
8)
lnu - 748,91 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności;
9)
konopi włóknistych - 274,82 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 października 2022 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).