§ 4. - Statut wzorowy dla spółek drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.5.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1922 r.
§  4.
Inicjatorzy - założyciele spółki drogowej ściśle określają cel spółki, t. j. ten odcinek lub te odcinki dróg lub pewne mosty, które mają być wybudowane lub utrzymywane kosztem członków danej spółki drogowej; następnie określają koło zainteresowanych w urzeczywistnieniu danego przedsięwzięcia oraz stopień zainteresowania względnie przyszłe korzyści poszczególnych członków z urzeczywistnienia celu spółki.