Art. 47. - Środki farmaceutyczne, artykuły sanitarne i apteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1987.3.19

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 listopada 1991 r.
Art.  47.
1.
Kto bez zezwolenia, o którym mowa w Art. 19 ust.1, lub wbrew jego warunkom produkuje środki farmaceutyczne i artykuły sanitarne

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ograniczenia wolności lub grzywny.

2. 8
(skreślony).
3.
Tej samej karze podlega, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadza do obrotu leki poza aptekami lub zakładami leczniczymi dla zwierząt.
8 Art. 47 ust. 2 skreślony przez art. 46 pkt 6 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz.U.88.41.324) z dniem 1 stycznia 1989 r.