Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.86.770

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 września 1927 r.
o sprzedaży nieruchomości państwowej w mieście Nieszawie.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Upoważnia się Ministra Robót Publicznych do sprzedaży nieruchomości państwowej po byłych barakach cholerycznych, położonej w mieście Nieszawie przy ulicy Dojazdowej, a składającej się z gruntu ornego o powierzchni 2.600 m², trzech budynków drewnianych i studni.

Art.  2.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.