Sprzedaż nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.100.895

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1928 r.

USTAWA
z dnia 28 listopada 1928 r.
o sprzedaży nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Zezwala się na sprzedaż gminie miasta Chmielnika nieruchomości państwowej "Osada Poduchowna" w mieście Chmielniku w powiecie stopnickim, województwie kieleckiem, o powierzchni 4 ha 12 a. 94 mtr.2 za cenę szacunkową 5,600 zł.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Robót Publicznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.