Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.59.361

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 1919 r.

OBWIESZCZENIE
w sprawie sprostowania pomyłki w §§ 28 i 35 rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu do dekretu Naczelnika Państwa o wprowadzeniu podatku od zysków wojennych (Dz. Pr. № 46 poz. 320).

W § 28 ustąp 7 wiersz 1 rozporządzenia wykonawczego do dekretu w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych, ogłoszonego w Dzienniku Praw № 46 poz. 320 zamiast wyrazu "utrzymuje" winno być "wykonuje", zaś w wierszu 5 tego ustępu, zamiast słów "z tytułu czynności znajdujących się" ma być "z czynności wykonywanych". W ustępie 9 powyższego paragrafu wiersz 2, zamiast" wyrazów "rozciąga się" ma być rozciągają się". § 35 ustęp 1 wiersz 4 powyższego rozporządzenia ma po słowach: niż 8.000 M." zawierać słowa "względnie 12.000 K. lub 4.000 M".
Prawidłowy zatem tekst ustępu 7 § 28 wskazanego rozporządzenia brzmi, jak następuje:

"Jeżeli jednak przedsiębiorstwo wykonuje poza obszarem obowiązywania dekretu stałe czynności przez urządzenie filji, stanowiska fabrykacji, zakupna lub sprzedaży, ajencji i t. p., należy osiągnięty zysk z tych czynności wyłączyć od opodatkowania w tym wypadku, jeżeli podatnik udowodni, że od zysku osiągniętego z czynności, wykonywanych poza obszarem obowiązywania dekretu, wymierzony i zapłacony został za ten sam rok podatek tego samego rodzaju".

Prawidłowy tekst § 35 wskazanego rozporządzenia brzmi, jak następuje:

§ 35. Przy wyznaczeniu stawki podatkowej w myśl art. 22 i 24 dekretu, należy zważać na to, aby z podległej podatkowi nadwyżki zysku, względnie dochodu, po potrąceniu przypadającej stawki podatkowej, nie pozostało mniej niż 8.000 M., względnie 12.000 K. lub 4.000 M. względnie 6.000 K. (art. 23).

W danym razie należy jako podatek od zysków wojennych wymierzyć tylko tę kwotę, która przekracza wymienione wyżej minimum uwolnione od podatku (art. 11 p. 4).

Sprostowanie.

Do rozporządzenia Ministra Skarbu w wykonaniu dekretu z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmiocie wprowadzenia podatku od zysków wojennych (Dziennik Praw № 46, poz. 320) wkradły się następujące błędy drukarskie:

w § 2, wiersz 10, po wyrazie "późniejszego" - winno być "dodatkowego";

w § 28 (str. 542, wiersz 27 od góry) zamiast "znajdujących się" - winno być "wykonywanych";

w § 34, wiersz 1, zamiast "pochodu" - winno być "dochodu";

w § 34 (str. 544, wiersz 2 od dołu), zamiast "poodu" - winno być "powodu";

w § 34 (str. 544, wiersz 1 od dołu), zamiast "wsobę"-winno być "osobę";

w § 65 (str. 555, wiersz 5 od góry), zamiast "od władzy" - winno być "do władzy".