Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.79.550

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1921 r.

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 czerwca 1921 r.
w sprawie sprostowania omyłki druku w ustawie z dnia 17 marca 1921 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

W ustępie drugim art. 125 powołanej wyżej ustawy zamiast ułamka 1/3 powinno być 1/4".
Sprostowanie

ustawy z dnia 1 lipca 1921 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów obowiązującego w b. Królestwie Polskiem prawa cywilnego, dotyczących praw kobiet (Dz. Ust. № 64, poz. 397).

W wymienionej ustawie należy poczynić następujące poprawki:

W art. 5 w wierszu przedostatnim zamiast "ekzekucja" winno być "egzekucja";

w art. 13 w wierszu drugim zamiast "zatem" winno być "za tem";

w art. 15 w wierszu drugim zamiast "ograniczenie" winno być "ograniczenie";

w art. 29 ust. 2 po słowie "ustal" należy umieścić średnik zamiast dwukropka.