Sprostowanie błędu w polskim tłumaczeniu art. 2 traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.44.397

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 1927 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 5 maja 1927 r.
w sprawie sprostowania błędu w polskiem tłumaczeniu art. 2 traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r.

W polskiem tłumaczeniu traktatu koncyljacyjno-arbitrażowego pomiędzy Polską a Szwecją, podpisanego w Sztokholmie dnia 3 listopada 1925 r., opublikowanego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z r. 1927, № 37, poz. 328, w art. 2 na str. 438 w lewej kolumnie, wiersz 11 od dołu, zamiast wyrazu "pojednawczemu", winno być "rozjemczemu".