Sprostowanie błędu. - Dz.U.2015.104 - OpenLEX

Sprostowanie błędu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.104

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH
z dnia 13 stycznia 2015 r.
o sprostowaniu błędu

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z późn. zm.) w tekście tłumaczenia na język polski Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. 1 w art. 17 w ust. 1:
1)
zamiast wyrażenia "wydarzenie, które spowodowało" powinno być wyrażenie "wypadek, który spowodował";
2)
zamiast wyrazu "miało" powinien być wyraz "miał".
1 Tekst Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235.