Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.50.331

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 1919 r.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU USTAWODAWCZEGO
w przedmiocie sprostowania błędów w ustawie o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych.

W ustawie z dnia 27 maja 1919 r. o ustalaniu i wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół powszechnych (Dziennik Praw. № 44 z dnia 6 czerwca 1919 r., poz. 311) należy sprostować:
w art. 9, wiersz 2 oraz wiersz 5, po słowie: "gminę" względnie "gmina" dodać "lub fundusz szkolny miejscowy",

w art. 9, wiersz 3, po słowie "gruntu" dodać "w",

w art. 10, wiersz 5, po słowie "szkolny", dodać "rozstrzyga",

prócz tego należy skreślić: "i" (art. 13, str. 519, wiersz 2 od góry) oraz wyrazy "niewykwalifikowani" i "niewymienieni w niniejszej ustawie" (przepisy przejściowe, § 9, wiersz 1 i 2).