Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 22 listopada 2017 r.
o sprostowaniu błędów

Na podstawie art. 18b ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. poz. 443, z 2002 r. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1395 oraz z 2011 r. poz. 676) w oświadczeniu rządowym z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r. 2 , zamiast wyrazów "18 grudnia 1993 r." powinny być wyrazy "29 grudnia 1993 r.".
1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).
2 Tekst oświadczenia rządowego z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie wejścia w życie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Kuwejtu w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Kuwejcie dnia 5 marca 1990 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1994 r. poz. 200.