Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2505

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie sposobu ustalenia i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni

Na podstawie art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic obszarów dorzeczy;
2) przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych oraz wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy;
3) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic regionów wodnych;
4) sposób ustalania i ewidencjonowania przebiegu granic zlewni.
§  2. 
1.  Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ustala się w następujący sposób:
1) w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które pokrywają się z granicami państwa - na podstawie danych zawartych w państwowym rejestrze granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 7a pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);
2) w odniesieniu do granic obszarów dorzeczy, regionów wodnych oraz zlewni, które pokrywają się z granicami hydrograficznymi - na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski.
2.  Przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ustala się z uwzględnieniem lokalizacji budowli hydrotechnicznych mających znaczący wpływ na kształtowanie zasobów wodnych.
§  3.  Przebieg granic obszarów dorzeczy, przebieg granic regionów wodnych oraz przebieg granic zlewni ewidencjonuje się w systemie informacyjnym gospodarowania wodami w postaci uporządkowanych, jednolitych zbiorów danych przestrzennych.
§  4. 
1.  Przyporządkowanie jednolitych części wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy jest określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Przyporządkowanie jednolitych części wód przybrzeżnych do właściwych obszarów dorzeczy jest określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PODZIEMNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY

Lp.Kod jednolitej części wód podziemnychObszar dorzecza
1PLGW1000164dorzecze Dunaju
2PLGW1000171dorzecze Dunaju
3PLGW2000100dorzecze Wisły
4PLGW2000101dorzecze Wisły
5PLGW2000102dorzecze Wisły
6PLGW2000103dorzecze Wisły
7PLGW2000104dorzecze Wisły
8PLGW200011dorzecze Wisły
9PLGW2000111dorzecze Wisły
10PLGW2000112dorzecze Wisły
11PLGW2000113dorzecze Wisły
12PLGW2000114dorzecze Wisły
13PLGW2000115dorzecze Wisły
14PLGW2000116dorzecze Wisły
15PLGW2000117dorzecze Wisły
16PLGW2000118dorzecze Wisły
17PLGW2000119dorzecze Wisły
18PLGW200012dorzecze Wisły
19PLGW2000120dorzecze Wisły
20PLGW2000121dorzecze Wisły
21PLGW200013dorzecze Wisły
22PLGW2000130dorzecze Wisły
23PLGW2000131dorzecze Wisły
24PLGW2000132dorzecze Wisły
25PLGW2000133dorzecze Wisły
26PLGW2000134dorzecze Wisły
27PLGW2000135dorzecze Wisły
28PLGW2000136dorzecze Wisły
29PLGW200014dorzecze Wisły
30PLGW2000145dorzecze Wisły
31PLGW2000146dorzecze Wisły
32PLGW2000147dorzecze Wisły
33PLGW2000148dorzecze Wisły
34PLGW2000149dorzecze Wisły
35PLGW200015dorzecze Wisły
36PLGW2000150dorzecze Wisły
37PLGW2000151dorzecze Wisły
38PLGW2000152dorzecze Wisły
39PLGW2000153dorzecze Wisły
40PLGW2000154dorzecze Wisły
41PLGW2000156dorzecze Wisły
42PLGW2000157dorzecze Wisły
43PLGW2000158dorzecze Wisły
44PLGW2000159dorzecze Wisły
45PLGW200016dorzecze Wisły
46PLGW2000160dorzecze Wisły
47PLGW2000161dorzecze Wisły
48PLGW2000162dorzecze Wisły
49PLGW2000163dorzecze Wisły
50PLGW2000165dorzecze Wisły
51PLGW2000166dorzecze Wisły
52PLGW2000167dorzecze Wisły
53PLGW2000168dorzecze Wisły
54PLGW200017dorzecze Wisły
55PLGW2000172dorzecze Wisły
56PLGW200018dorzecze Wisły
57PLGW200019dorzecze Wisły
58PLGW200027dorzecze Wisły
59PLGW200028dorzecze Wisły
60PLGW200029dorzecze Wisły
61PLGW200030dorzecze Wisły
62PLGW200031dorzecze Wisły
63PLGW200032dorzecze Wisły
64PLGW200036dorzecze Wisły
65PLGW200037dorzecze Wisły
66PLGW200038dorzecze Wisły
67PLGW200039dorzecze Wisły
68PLGW200044dorzecze Wisły
69PLGW200045dorzecze Wisły
70PLGW200046dorzecze Wisły
71PLGW200047dorzecze Wisły
72PLGW200048dorzecze Wisły
73PLGW200049dorzecze Wisły
74PLGW200050dorzecze Wisły
75PLGW200051dorzecze Wisły
76PLGW200052dorzecze Wisły
77PLGW200054dorzecze Wisły
78PLGW200055dorzecze Wisły
79PLGW200056dorzecze Wisły
80PLGW200057dorzecze Wisły
81PLGW200063dorzecze Wisły
82PLGW200064dorzecze Wisły
83PLGW200065dorzecze Wisły
84PLGW200066dorzecze Wisły
85PLGW200067dorzecze Wisły
86PLGW200073dorzecze Wisły
87PLGW200074dorzecze Wisły
88PLGW200075dorzecze Wisły
89PLGW200084dorzecze Wisły
90PLGW200085dorzecze Wisły
91PLGW200086dorzecze Wisły
92PLGW200087dorzecze Wisły
93PLGW200088dorzecze Wisły
94PLGW200089dorzecze Wisły
95PLGW200090dorzecze Wisły
96PLGW200091dorzecze Wisły
97PLGW5000106dorzecze Łaby
98PLGW5000122dorzecze Łaby
99PLGW5000123dorzecze Łaby
100PLGW5000137dorzecze Łaby
101PLGW5000138dorzecze Łaby
102PLGW60001dorzecze Odry
103PLGW600010dorzecze Odry
104PLGW6000105dorzecze Odry
105PLGW6000107dorzecze Odry
106PLGW6000108dorzecze Odry
107PLGW6000109dorzecze Odry
108PLGW6000110dorzecze Odry
109PLGW6000124dorzecze Odry
110PLGW6000125dorzecze Odry
111PLGW6000126dorzecze Odry
112PLGW6000127dorzecze Odry
113PLGW6000128dorzecze Odry
114PLGW6000129dorzecze Odry
115PLGW6000139dorzecze Odry
116PLGW6000140dorzecze Odry
117PLGW6000141dorzecze Odry
118PLGW6000142dorzecze Odry
119PLGW6000143dorzecze Odry
120PLGW6000144dorzecze Odry
121PLGW6000155dorzecze Odry
122PLGW6000170dorzecze Odry
123PLGW60002dorzecze Odry
124PLGW600023dorzecze Odry
125PLGW600024dorzecze Odry
126PLGW600025dorzecze Odry
127PLGW600026dorzecze Odry
128PLGW60003dorzecze Odry
129PLGW600033dorzecze Odry
130PLGW600034dorzecze Odry
131PLGW600035dorzecze Odry
132PLGW60004dorzecze Odry
133PLGW600040dorzecze Odry
134PLGW600041dorzecze Odry
135PLGW600042dorzecze Odry
136PLGW600043dorzecze Odry
137PLGW60005dorzecze Odry
138PLGW600058dorzecze Odry
139PLGW600059dorzecze Odry
140PLGW60006dorzecze Odry
141PLGW600060dorzecze Odry
142PLGW600061dorzecze Odry
143PLGW600062dorzecze Odry
144PLGW600068dorzecze Odry
145PLGW600069dorzecze Odry
146PLGW60007dorzecze Odry
147PLGW600070dorzecze Odry
148PLGW600071dorzecze Odry
149PLGW600072dorzecze Odry
150PLGW600076dorzecze Odry
151PLGW600077dorzecze Odry
152PLGW600078dorzecze Odry
153PLGW600079dorzecze Odry
154PLGW60008dorzecze Odry
155PLGW600080dorzecze Odry
156PLGW600081dorzecze Odry
157PLGW600082dorzecze Odry
158PLGW600083dorzecze Odry
159PLGW60009dorzecze Odry
160PLGW600092dorzecze Odry
161PLGW600093dorzecze Odry
162PLGW600094dorzecze Odry
163PLGW600095dorzecze Odry
164PLGW600096dorzecze Odry
165PLGW600097dorzecze Odry
166PLGW600098dorzecze Odry
167PLGW600099dorzecze Odry
168PLGW700020dorzecze Pregoły
169PLGW700021dorzecze Pregoły
170PLGW800022dorzecze Niemna
171PLGW800053dorzecze Niemna
172PLGW9000169dorzecze Dniestru

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PRZYPORZĄDKOWANIE JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD PRZYBRZEŻNYCH DO WŁAŚCIWYCH OBSZARÓW DORZECZY

Lp.Nazwa jednolitej części wód przybrzeżnychKod jednolitej części wód przybrzeżnychObszar dorzecza
1Dziwna - ŚwinaPLCWIIIWB9dorzecze

Odry

2Sarbinowo - DziwnaPLCWIIWB8dorzecze

Odry

3Jarosławiec - SarbinowoPLCWIIIWB7dorzecze

Odry

4Rowy - Jarosławiec ZachódPLCWIIWB6Wdorzecze

Odry

5Rowy - Jarosławiec WschódPLCWIIWB6Edorzecze

Wisły

6Jastrzębia Góra - RowyPLCWIIIWB5dorzecze

Wisły

7Władysławowo - Jastrzębia GóraPLCWIIWB4dorzecze

Wisły

8Półwysep HelPLCWIWB2dorzecze

Wisły

9Mierzeja WiślanaPLCWIWB1dorzecze

Wisły

10Port WładysławowoPLCWIWB3dorzecze

Wisły

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. poz. 878 oraz z 2010 r. poz. 874), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).