§ 6. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  6.
1.
Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia, z wyjątkiem taryf wymienionych w ust. 2, ogłasza się w Monitorze Polskim.
2.
Taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia zwierząt gospodarczych od padnięcia ogłasza się w dzienniku urzędowym wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) według właściwości miejscowej.