§ 3. - Sposób ustalania taryf i pobór składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątkowe i osobowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.3.6

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1967 r.
§  3.
Kalkulację stawek taryfowych za obowiązkowe ubezpieczenia przeprowadza się w oparciu o istniejącą statystykę szkodowości za okres co najmniej ostatnich 5 lat. W razie braku statystyki należy ustalać stawki na podstawie zebranych materiałów lub opinii rzeczoznawców.