Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  2.  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) powołanie komisji kwalifikacyjnej;
3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.