Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  17. 
1.  Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do stwierdzenia nieważności postępowania kwalifikacyjnego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.