Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.
§  11. 
1.  Komisja kwalifikacyjna wyłania kandydata zwykłą większością głosów w drodze tajnego głosowania.
2.  Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wyłoniony, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zarządza drugie głosowanie.
3.  Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie został wyłoniony, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zarządza trzecie głosowanie.
4.  Drugie i trzecie głosowanie odbywa się w sposób, o którym mowa w ust. 1. Przed głosowaniem może być przeprowadzona ponowna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
5.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska w głosowaniu jednakową liczbę głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.