Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.