Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1740

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli 2

Na podstawie art. 9 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 283) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli.
§  2. 
1.  Identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dokonuje się, biorąc pod uwagę ich numer rozpoznawczy UN, nazwę i opis oraz klasę zgodną z zaleceniami Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącymi transportu towarów niebezpiecznych.
2.  Numery rozpoznawcze UN, nazwy i opis wyrobów, które dla potrzeb obrotu i ich kontroli identyfikuje się jako wyroby pirotechniczne i amunicję, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia identyfikacji wyrobów pirotechnicznych i amunicji dla potrzeb obrotu materiałami wybuchowymi i ich kontroli (Dz. U. poz. 437).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

NUMERY ROZPOZNAWCZE UN, NAZWY I OPIS WYROBÓW, KTÓRE DLA POTRZEB OBROTU I ICH KONTROLI IDENTYFIKUJE SIĘ JAKO WYROBY PIROTECHNICZNE ALBO AMUNICJĘ

NR UNNAZWA I OPISKLASASŁOWNICZEK

(wyłącznie do celów informacyjnych)

Grupa G
0009Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.2 GAmunicja

Termin odnoszący się głównie do artykułów zastosowania wojskowego, obejmujący wszystkie rodzaje bomb, granatów, rakiet, min, pocisków i innych podobnych artykułów.

Amunicja zapalająca

Amunicja zawierająca substancję zapalającą.

Z wyłączeniem przypadków, gdy zawartość stanowi sama w sobie materiał wybuchowy, amunicja taka zawiera także jedno z następujących: materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.

0010Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.3 GZob. wpis ONZ nr 0009
0015Amunicja, dymna z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.2 GAmunicja, dymna

Amunicja zawierająca substancję dymotwórczą.

Z wyłączeniem przypadków, gdy substancja jest sama w sobie materiałem wybuchowym, amunicja taka zawiera także jedno lub więcej z następujących: materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.

0016Amunicja, dymna z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.3 GZob. wpis ONZ nr 0015
0018Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym1.2 GAmunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym Amunicja zawierająca substancję łzawiącą. Zawiera także jedno lub więcej z następujących: substancję pirotechniczną; materiał pędny z zapłonnikiem; zapalnik z ładunkiem wybuchowym lub miotającym.
0019Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, miotającym lub materiałem pędnym1.3 GZob. wpis ONZ nr 0018
0039Bomby, błyskowe1.2 GBomby

Artykuły wybuchowe zrzucane ze statków powietrznych. Mogą zawierać ciecz łatwopalną z ładunkiem wybuchowym, mieszankę błyskową lub ładunek wybuchowy. Termin obejmuje bomby, błyskowe.

0049Naboje, błyskowe1.1 GNaboje, błyskowe

Artykuły składające się z łuski, spłonki i prochu błyskowego, zespolone w jedną całość, gotowe do wystrzelenia.

0050Naboje, błyskowe1.3 GZob. wpis ONZ nr 0049
0054Naboje, sygnalizacyjne1.3 GNaboje, sygnalizacyjne

Artykuły przeznaczone do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletów sygnalizacyjnych itp.

0066Lont, zapłonnik1.4 GLont, zapłonnik

Artykuł składający się z włókien tekstylnych pokrytych prochem dymnym lub inną łatwopalną mieszanką pirotechniczną oraz z elastycznej tekstylnej osłony zabezpieczającej; lub składa się z rdzenia z prochu dymnego otoczonego elastyczną tkaniną: spala się stopniowo wzdłuż, ogniem zewnętrznym, używany jest do przekazania zapłonu z urządzenia do ładunku.

0092Race, powierzchniowe1.3 GRace

Artykuły zawierające substancje pirotechniczne, używane do oświetlenia, identyfikacji, sygnalizacji, ostrzegania.

0093Race, powietrzne1.3 GZob. wpis ONZ nr 0092
0101Lont, niewybuchowy1.3 GLont/zapalnik (fuse/fuze)

Pomimo iż słowa fuse/fuze mają wspólne pochodzenie (z francuskiego fusffi, fusil) i czasami różnią się pisownią, utrzymuje się wersję, że lont (fuse) odnosi się do urządzenia zapalającego podobnego do lontu (cord), a zapalnik (fuze) odnosi się do urządzenia stosowanego w amunicji, zawierającego mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub hydrostatyczne części składowe do zainicjowania deflagracji lub detonacji.

Lont (fuse), nietrwały, niewybuchowy (szybkopalny) Artykuł składający się z przędzy bawełnianej impregnowanej prochem dymnym (szybkopalny). Pali się ogniem zewnętrznym, używany do zapalania fajerwerków itp.

0103Zapalnik, zapłonnik, rurowy, metalowy1.4 GZapalnik, zapłonnik, rurowy, otulony blachą Artykuł składający się z rury metalowej wypełnionej materiałem wybuchowym zdolnym do deflagracji.
0171Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.2 GAmunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym Amunicja służąca do wytworzenia jednego intensywnego źródła światła do oświetlenia terenu.

Termin ten obejmuje naboje, granaty i pociski oświetlające; oraz bomby oświetlające i służące do identyfikacji celu.

0191Urządzenia sygnalizacyjne, ręczne1.4 GArtykuły służące do wysyłania sygnałów.
0192Sygnały kolejowe, wybuchowe1.1 GZob. wpis ONZ nr 0191
0194Sygnały, ostrzegawcze, okrętowe1.1 GZob. wpis ONZ nr 0191
0195Sygnały, ostrzegawcze, okrętowe1.3 GZob. wpis ONZ nr 0191
0196Sygnały, dymne1.1 GZob. wpis ONZ nr 0191
0197Sygnały, dymne1.4 GZob. wpis ONZ nr 0191
0212Urządzenia smugowe do amunicji1.3 GUrządzenia smugowe do amunicji Zapieczętowane artykuły zawierające substancje pirotechniczne, służące do pokazania trajektorii lotu pocisku.
0254Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.3 GZob. wpis ONZ nr 0171
0297Amunicja, oświetlająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0254
0299Bomby, błyskowe1.3 GZob. wpis ONZ nr 0039
0300Amunicja, zapalająca z ładunkiem wybuchowym lub bez, ładunkiem miotającym lub materiałem pędnym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0009
0301Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym, ładunkiem miotającym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0018
0303Amunicja, łzawiąca z ładunkiem wybuchowym lub bez, z ładunkiem miotającym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0015
0306Urządzenia smugowe do amunicji1.4 GZob. wpis ONZ nr 0212
0312Naboje, sygnalizacyjne1.4 GNaboje, sygnalizacyjne

Artykuły służące do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletu sygnalizacyjnego.

0313Sygnały, dymne1.2 GZob. wpis ONZ nr 0195
0318Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.3 GGranaty ręczne lub karabinowe

Artykuły służące do rzucania ręcznego lub wystrzelenia

z karabinu. Termin obejmuje granaty ćwiczebne ręczne lub karabinowe.

0319Zapłonniki, rurowe1.3 GZapłonniki, rurowe

Artykuły składające się z elementu inicjującego i dodatkowego ładunku do deflagracji, takiego jak proch dymny, używane do zapalenia materiału pędnego w łusce naboju, np. w działach.

0320Zapłonniki, rurowe1.4 GZob. wpis ONZ nr 0319
0333Fajerwerki1.1 GFajerwerki

Wyroby pirotechniczne do celów rozrywkowych.

0334Fajerwerki1.2 GZob. wpis ONZ nr 0333
0335Fajerwerki1.3 GZob. wpis ONZ nr 0333
0336Fajerwerki1.4 GZob. wpis ONZ nr 0333
0362Amunicja ćwiczebna1.4 GAmunicja ćwiczebna

Amunicja pozbawiona głównego ładunku wybuchowego, zawierająca jednak ładunek wybuchowy lub miotający. Zwykle zawiera także zapalnik i materiał pędny.

0363Amunicja, próbna1.4 GAmunicja, próbna

Amunicja zawierająca substancje pirotechniczne, używana do testowania wydajności lub siły rażenia nowej amunicji, części składowych broni lub zespołów.

0372Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.2 GZob. wpis ONZ nr 0318
0373Urządzenia sygnalizacyjne, ręczne1.4 SZob. wpis ONZ nr 0191
0403Race, powietrzne1.4 GZob. wpis ONZ nr 0092
0418Race, powierzchniowe1.2 GZob. wpis ONZ nr 0092
0419Race, powierzchniowe1.1 GZob. wpis ONZ nr 0092
0420Race, powietrzne1.1 GZob. wpis ONZ nr 0092
0421Race, powietrzne1.2 GZob. wpis ONZ nr 0092
0424Pociski, niekierowane z urządzeniem smugowym1.3 GPociski

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający. Termin obejmuje pociski, niekierowane, z urządzeniem smugowym; pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym. Pociski z ładunkiem wybuchowym.

0425Pociski, niekierowane z urządzeniem smugowym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0424
0428Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego1.1 GWyroby pirotechniczne do użytku technicznego Artykuły zawierające substancje pirotechniczne, do użytku technicznego, takiego jak wytwarzanie ciepła, gazu, efektów teatralnych itp. Termin nie obejmuje następujących artykułów, wymienionych osobno: wszystkie rodzaje amunicji, naboje, sygnały; ostrza, przewody, materiały wybuchowe; fajerwerki; race, powietrzne; race, powierzchniowe; urządzenia uwalniające materiały wybuchowe; nity wybuchowe; urządzenia sygnalizacyjne ręczne; sygnały ostrzegawcze; sygnały kolejowe wybuchowe; sygnały dymne.
0429Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego1.2 GZob. wpis ONZ nr 0428
0430Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego1.3 GZob. wpis ONZ nr 0428
0431Wyroby pirotechniczne do użytku technicznego1.4 GZob. wpis ONZ nr 0428
0434Pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym1.2 GPociski

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający. Termin obejmuje pociski, niekierowane, z urządzeniem smugowym; pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym; pociski z ładunkiem wybuchowym.

0435Pociski z ładunkiem wybuchowym lub miotającym1.4 GZob. wpis ONZ nr 0434
0452Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.4 GZob. wpis ONZ nr 0372
0487Sygnały, dymne1.3 GZob. wpis ONZ nr 0194
0488Amunicja ćwiczebna1.3 GAmunicja ćwiczebna

Amunicja pozbawiona głównego ładunku wybuchowego, zawierająca jednak ładunek wybuchowy lub miotający. Zwykle zawiera także zapalnik i materiał pędny. Termin nie obejmuje następujących artykułów, wymienionych osobno: granaty, ćwiczebne.

0492Sygnały kolejowe, wybuchowe1.3 GZob. wpis ONZ nr 0194
0493Sygnały kolejowe, wybuchowe1.4 GZob. wpis ONZ nr 0194
0503Napełniacze poduszek bezpieczeństwa lub moduły do poduszek bezpieczeństwa, lub napinacze pasów bezpieczeństwa1.4 G
Grupa S
0110Granaty, ćwiczebne, ręczne lub karabinowe1.4 SZob. wpis ONZ nr 0318
0193Sygnały kolejowe, wybuchowe1.4 SZob. wpis ONZ nr 0194
0337Fajerwerki1.4 SZob. wpis ONZ nr 0334
0345Pociski, niekierowane z urządzeniem smugowym1.4 SPociski

Artykuły, takie jak łuska i pocisk, do wystrzelenia z działa, innej broni artyleryjskiej, karabinu lub innej broni ręcznej. Mogą być niekierowane, z urządzeniem smugowym lub bez, mogą zawierać ładunek wybuchowy lub miotający.

0376Zapłonniki, rurowe1.4 SZob. wpis ONZ nr 0319
0404Race, powietrzne1.4 SZob. wpis ONZ nr 0092
0405Naboje, sygnalizacyjne1.4 SNaboje, sygnalizacyjne

Artykuły przeznaczone do wystrzelenia kolorowych rac lub innych sygnałów z pistoletów sygnalizacyjnych itp.

0432Artykuły, do użytku pirotechnicznego lub technicznego1.4 S
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża w zakresie swojej regulacji dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L 96 z 29.03.2014, str. 1).