§ 9. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 9. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  9. 
Jeżeli ocena bezpieczeństwa produktu leczniczego weterynaryjnego jest związana ze zmianą częstości występowania działań niepożądanych produktu leczniczego weterynaryjnego, to powinna ona uwzględniać dane o łącznej liczbie zgłoszeń dotyczących tego produktu oraz szacunkowej liczbie zwierząt poddanych jego działaniu.