§ 8. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 8. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  8. 
1. 
Podmiot odpowiedzialny przekazuje raport także w przypadku powzięcia wiadomości o bezpośrednim zgłoszeniu działania niepożądanego tego produktu Prezesowi Urzędu. W raporcie podmiot zaznacza, że dotyczy on powtórnego zgłoszenia.
2. 
W celu ułatwienia identyfikacji zgłoszenia podmiot odpowiedzialny przekazuje całość posiadanych informacji, jeżeli jest to możliwe łącznie z numerem zgłoszenia w bazie, o której mowa w § 2 pkt 5.