§ 17. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych. - Dz.U.2014.806 - OpenLEX

§ 17. - Sposób i tryb sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.806

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2014 r.
§  17. 
Podmiot odpowiedzialny przekazuje jako podejrzenie wystąpienia działania niepożądanego produktu leczniczego weterynaryjnego, w ramach raportu okresowego, wszystkie informacje dotyczące podejrzeń, że wyznaczony okres karencji jest niewystarczający.