§ 8. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego. - Dz.U.2013.1478 - OpenLEX

§ 8. - Sposób i tryb przygotowania i uzgadniania komunikatów dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1478

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2013 r.
§  8.
Podmiot odpowiedzialny albo reprezentant podmiotu odpowiedzialnego informuje Prezesa Urzędu, a jeżeli dotyczy - również Głównego Inspektora Farmaceutycznego, o zakończeniu upowszechniania komunikatów.