§ 2. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  2.
Odciski linii papilarnych pobiera się, gromadzi i wykorzystuje w celach wykrywczych i identyfikacyjnych.