§ 13. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  13.
1.
Karty albumowe ze zdjęciami sygnalitycznymi podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osób o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość ewidencjonuje się, gromadzi i przechowuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.
Negatywy służące do wykonania zdjęć sygnalitycznych przechowuje się w oddziałach Żandarmerii Wojskowej właściwych ze względu na miejsce prowadzenia postępowania przygotowawczego, w formie ewidencjonowanych zbiorów.