§ 12. - Sposób gromadzenia odcisków linii papilarnych, zdjęć oraz danych osobowych przez Żandarmerię Wojskową.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1859

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.
§  12.
1.
Zdjęcia sygnalityczne gromadzą wszystkie jednostki organizacyjne Żandarmerii Wojskowej, dla których wykonano kartę albumową, w formie albumów fotograficznych oraz na elektronicznych nośnikach informatycznych.
2.
Karty albumowe zawierają - na pierwszej stronie - zdjęcia sygnalityczne oraz nazwę jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej prowadzącej postępowanie przygotowawcze i numer sprawy, a na odwrocie - podstawowe dane pozwalające zidentyfikować osobę. Wzór karty stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.
Zdjęcia sygnalityczne można wykorzystywać także do sporządzania tablic poglądowych w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych.