[Derogacja] - Art. 43. - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa. - Dz.U.2021.2224 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Derogacja] - Społeczne formy rozwoju mieszkalnictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 stycznia 2023 r. do: 30 maja 2023 r.
Art.  43.  [Derogacja]

Traci moc ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o popieraniu budownictwa (Dz. U. poz. 270 i 467, z 1951 r. poz. 75 i 110 oraz z 1952 r. poz. 108).